สร้อยคอทองคำ 25 สตางค์ ครั้งที่ 1
วิภาวี มะยม
ไกรสร เชาวนระบิน